Záruka na originálne náhradné diely Tata

Na náhradné diely zakúpené v rámci programu Náhradné diely TATA spoločnosť TATA poskytuje prostredníctvom svojich autorizovaných predajcov záruku v trvaní 24 mesiacov. Z tejto záruky sú vylúčené diely podliehajúce bežnému opotrebeniu, diely poškodené vonkajšími vplyvmi a diely, ktoré neboli namontované v súlade s predpísaným technologickým postupom výrobcu vozidla.