Reklamácie

V prípade, že sa vyskytnú nedorozumenia alebo k poškodenia, ktoré sú v súvislosti s opravou vozidla alebo náhradných dielov, je určený postup, ktorý pomáha tieto nedostatky odstrániť.